De eerste ervaringen met kostprijsberekeningen en werfleiding dateren reeds van 1999, na mijn studie tot bouwkundig ingenieur.
Toen is begonnen met kostprijsberekeningen van woningen in een Excel-werkblad aangeleverd door een woningbouwbedrijf. Na bestuderen van de werkwijzes en berekeningswijzes van dit bedrijf is een geoptimaliseerde Excel-werkmap met meerdere  gekoppelde werkbladen ontwikkeld.
Hierdoor werd de input van gegevens sterk vereenvoudigd, en alle berekeningen geautomatiseerd. Met als resultaat een halvering van de tijd nodig om een woning te calculeren, en een sterke reductie van de foutenlast.

In 2001 heb ik dan de stap gezet naar de grotere klasse 8 bouwbedrijven.
Hier volstond calculeren in Excel niet langer en is ook het leerproces met KPD BouwOffice Project gestart. Dit is een leerproces van meerdere jaren geweest, maar heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Deze software heeft ook grote voordelen voor lange en complexe calculaties.

Van 2010-2012 heb ik opleidingen voor energieverslaggeving gevolgd en heb ik destijds ook als EPB- en EPC-verslaggever gewerkt.

Verder heb ik ook ervaring met ontwerpen, aankoop & werfleiding in de woning- en appartementsbouw.

 

 

 

 

 

Over ons